სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა, პირველი კურსი, IT1.

კურსი: CSC 1282, საინფორმაციო სისტემები - 2

2022-2023 სასწავლო წელი, გაზაფხული.