სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

 არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა, პირველი კურსი

კურსი: საინფორმაციო ტექნოლოგიები

2022-2023 სასწავლო წელი, გაზაფხული.