სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ბიზნესის სკოლა, მესამე კურსი

კურსი: მონაცემთა ანალიზი და ბიზნეს მოდელირება

2022-2023 სასწავლო წელი, 

2023 წლის გაზაფხული.