კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულებიკომპიუტერის მოწყობილობები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
დარგისთვის სპეციფიკური პროგრამები.