სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ბიზნესის სკოლა, მეორე კურსი

კურსები: 

INTE 2110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 3

INTE 2210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 4

2019-2020 სასწავლო წელი, შემოდგომა.