სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

ტექნოლოგიების სკოლა, პირველი კურსი, IT1.

კურსი: CIS1140, საინფორმაციო სისტემები - 1

2019-2020 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი.