სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა, პირველი კურსი, IT2.

კურსი: CSC 1281, საინფორმაციო სისტემები - 1

2019-2020 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი.