სტუდენტების საგამოცდო(ფინალური) ნაშრომებისათვის,

ეკონომიკის სკოლა, პირველი კურსი, IT1, IT2.

კურსები: 

საინფორმაციო სისტემები - 1,

საინფორმაციო სისტემები - 2 .

2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი