სტუდენტების საგამოცდო(ფინალური) ნაშრომებისათვის

ბიზნესის სკოლა, მესამე  კურსი

კურსები: მონაცემთა ანალიზი და ბიზნეს მოდელირება

2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხული.