სტუდენტების საგამოცდო(ფინალური) ნაშრომებისათვის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა, 

სამართლის სკოლა , 

პირველი კურსი, 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1


2019-2020  სასწავლო წელი, 

გაზაფხულის სემესტრი.