სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

სახელმწიფო მართვის სკოლა, პირველი კურსი, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები 


2020-2021  სასწავლო წელი, 

შემოდგომის სემესტრი.