სტუდენტების საგამოცდო(ფინალური) ნაშრომებისათვის,

ტექნოლოგიების სკოლა, პირველი კურსი, IT1.

კურსი: CIS1140, საინფორმაციო სისტემები - 1

2020-2021 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი.