შუალედური/ფინალური გამოცდის აღდგენების გარემო

სტუდენტების საგამოცდო ნაშრომებისათვის,

2020-2021 სასწავლო წელი, 

შემოდგომის სემესტრი.

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - IT