სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა, პირველი კურსი, 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1


2020-2021  სასწავლო წელი, 

2021 წლის გაზაფხულის სემესტრი.