სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

ეკონომიკის სკოლა, პირველი კურსი, IT1, IT2.

კურსები: 

საინფორმაციო სისტემები - 1,

საინფორმაციო სისტემები - 2 .

2020-2021 სასწავლო წელი, 

2021  წლის გაზაფხულის სემესტრი