სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ბიზნესის სკოლა, მესამე კურსი

კურსი: მონაცემთა ანალიზი და ბიზნეს მოდელირება

2020-2021 სასწავლო წელი, 

2021 წლის გაზაფხული.