სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ეკონომიკის სკოლა, მეოთხე კურსი

კურსი: მონაცემთა ანალიზი და ეკონომიკური მოდელირება

2020-2021 სასწავლო წელი, 

2021-წლის გაზაფხული.