სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა, პირველი კურსი, 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1


2021-2022  სასწავლო წელი, 

გაზაფხულის სემესტრი.