სტუდენტების საგამოცდო(ფინალური) ნაშრომებისათვის,

ტექნოლოგიების სკოლა, პირველი კურსი, IT1.

კურსი: CIS1140, საინფორმაციო სისტემები - 1

2021-2022 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი.