სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

ტურიზმის სკოლა, პირველი კურსი, IT1, IT2.

კურსები: 

საინფორმაციო სისტემები - 1,

საინფორმაციო სისტემები - 2 .

2021-2022 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი.