სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ბიზნესის სკოლა, მესამე კურსი

კურსი: მონაცემთა ანალიზი და ბიზნეს მოდელირება

2021-2022 სასწავლო წელი, 

2022 წლის გაზაფხული.