სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ეკონომიკის სკოლა, მეოთხე კურსი

კურსი: მონაცემთა ანალიზი და ეკონომიკური მოდელირება

2021-2022 სასწავლო წელი, გაზაფხული.