სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ეკონომიკის სკოლა, მეოთხე კურსი

კურსი: მონაცემთა ანალიზი და ეკონომიკური მოდელირება

2022-2023 სასწავლო წელი, შემოდგომა.