სტუდენტების საგამოცდო(ფინალური) ნაშრომებისათვის,

ტექნოლოგიების სკოლა, პირველი კურსი, IT1.

კურსი: CIS1140, საინფორმაციო სისტემები - 1

2022-2023 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი.