კურსი მიმოიხილავს: უსადენო კავშირის ტექნოლოგიებს, უსადენო ქსელის აგების საფუძვლებს, არქიტექტურას, ტოპოლოგიებს , უსაფრთხოების და დაზიანებების აღმოფხვრის საკითხებს, 802.11 სტანდარტებს, საქსელო აპარატურას და მოწყობილობებს.

ოპერაციული სისტემების მართვა